ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΣ | 2005

Το Πολιτιστικό κέντρο στην Παροικιά Πάρου, οργανώνει ένα σύνολο υπαίθριων και εσωτερικών χώρων, συνδέοντας τον οικισμό με την παραλία.

Η προς μελέτη περιοχή βρίσκεται στην παραλιακή ζώνη του οικισμού της Παροικίας. Δημιουργείται ένα Πολιτιστικό Πάρκο, με άξονα μια μεγάλη Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, προσφέροντας δραστηριότητες σε όλο το μήκος του οικοπέδου. Τονίζοντας τους δύο αυτούς υπαίθριους άξονες αξιοποιείται όλη η έκταση του οικοπέδου δίνοντας αξία σε κάθε του σημείο. Το διαμορφωμένο κενό αποτελεί το σημαντικό στοιχείο της όλης σύνθεσης, γιατί οριοθετεί την όλη επέμβαση και ελευθερώνει το τοπίο, ενώνοντάς το με τη θάλασσα. Η μεγάλη πλατεία μπροστά από το χώρο του foyer αποτελεί τον ιδανικό χώρο για θερινές εκδηλώσεις με άμεση είσοδο από τον παράπλευρο δρόμο. Η δεντροφύτευση αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο της πρόταση και γίνεται με αισθητικά και πρακτικά κριτήρια. Η αρχιτεκτονική αντίληψη της επέμβασης είναι υποταγμένη στην τοπολογία και τις ιδιαιτερότητες του χώρου, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα για την δημιουργία ενός “ιδανικού” Πολιτιστικού πάρκου στις Κυκλάδες.