ΚΩΣΤΟΣ, ΠΑΡΟΣ_ ΔΙΑ-ΣΤΑΥΡΟ-ΝΟΝΤΑΣ | 2022

Πρόκειται για μία μονώροφη κατοικία 280 μ2  στο Κώστο της Πάρου. Η αρχιτεκτονική σύνθεση βασίστηκε στην έννοια του σταυρού και τα διαφορετικά επίπεδα ως στοιχείο διαμόρφωσης των χώρων.

Οι αυστηρές χαράξεις των πέτρινων τοίχων σε σχήμα σταυρού είναι αυτές που καθορίζουν τις λειτουργίες των χώρων. Η κατοικία χωρίζεται σε τέσσερα μέρη, καθώς και επίπεδα: την κεντρική είσοδο, τους ξενώνες, τους κοινόχρηστους χώρους (κουζίνα, σαλόνι) και το master υπνοδωμάτιο. Αποτέλεσμα αυτού του σχεδιασμού είναι η ένωση-διασταύρωση των χώρων στο σημείο τομής των πέτρινων τοίχων. Η σχέση αλληλεπίδρασης αυτών των τοίχων με τους χώρους της κατοικίας, καθώς και η ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ τους είναι αυτά που προσδίδουν χαρακτήρα και ταυτότητα στο κτίριο.

Μέσω του σταυροειδούς σχήματος ο ενιαίος όγκος διασπάται σε μικρότερους οι οποίοι πλέκονται με το τοπίο, πλήρως εναρμονισμένοι με το ανάγλυφο του οικοπέδου και τοποθετημένοι σε αυτό με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχεται απεριόριστη θέα προς τη θάλασσα και να προστατεύεται από τους ανέμους. Το κτιριακό σύνολο είναι αυτό που αγκαλιάζει το στοιχείο του νερού της πισίνας η οποία τοποθετείται σε διαφορετική στάθμη από αυτήν των κτιριακών όγκων και συνδιαλέγεται με τα φυσικά στοιχεία της πέτρας και της φύτευσης.

Οι πέτρινοι τοίχοι αποτελούν προβολή και ως συνέχεια του ανάγλυφου του εδάφους και οι κτιριακοί όγκοι με την πισίνα αποτελούν τα «ρευστά» στοιχεία που διαμορφώνουν το τελικό σχήμα του κτιρίου. Δημιουργείται, έτσι, μία σχέση αλληλεπίδρασης «σταθερών» (πέτρινοι τοίχοι) με «ρευστών» στοιχείων (όγκοι).

Στόχος είναι η δημιουργία μίας αρχιτεκτονικής σύνθεσης που προσαρμόζεται στο τοπίο και φέρνει τον άνθρωπο σε άμεση επικοινωνία με αυτό.