ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ | 2007

Ένα γραμμικό μεταλλικό κτήριο που εκφράζει την δυναμική των αμαξοστοιχιών.

 

Το γήπεδο στο οποίο προβλέπεται να ανεγερθεί το κτίριο βρίσκεται στην νέα επισκευαστική βάση της εταιρείας τραίνου, στο Θριάσιο Πεδίο.
Το κτίριο προορίζεται να εξυπηρετεί τις εργασίες αποσυναρμολόγησης Αυτοκινηταμαξών. Πρόκειται για εξειδικευμένες μηχανουργικές εργασίες, οι οποίες αποτελούν μία σύγχρονη και πλήρως εξειδικευμένη μεταλλουργική διαδικασία βαριάς μορφής.
Έτσι, κρίθηκε σκόπιμο η επεξεργασία της εξωτερικής μορφής του, να υποδηλώνει κατά το δυνατό το σημαντικό τεχνικό σενάριο που συμβαίνει μέσα σε αυτό.
Σχεδιάστηκε κατά συνέπεια η εξωτερική μορφή του με τρόπο που να εκφράζει την δυναμική των αμαξοστοιχιών και να παραπέμπει στην έννοια της ταχύτητας, που είναι και το βασικό χαρακτηριστικό τους.

Σε συνεργασία με ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΔΑΜ ΚΩΣΤΙΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.