ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 1 CRAFT ATHENS | 1999

Μικροζυθοποιια, bar, εστιατόριο-«υγρό» εσωτερικό.

 

Ο σχεδιασμός εστιάζεται στην ανάδειξη τριών βασικών αρχών:

-Την ουσία της χρήσης του χώρου, δηλαδή τη δυναμική σχέση μεταξύ παραγωγής μπύρας και κατανάλωσης στον ίδιο χώρο,

-τον διάλογο του χώρου αυτού με το πολυσύνθετο αστικό τοπίο μέσα στο οποίο εντάσσεται, και

-Την δημιουργία ενός ζεστού χώρο με ιδιαίτερη ταυτότητα.

Ο χώρος αναλύεται σε τρία επίπεδα διαφορετικών χαρακτηριστικών και χρήσεων που μοιράζονται όμως δυο βασικά κοινά χαρακτηριστικά :

Την δυναμική σκηνοθεσία της παραγωγής μπύρας, και την θέα στην πόλη μέσω των δεξαμενών μπύρας.

Ο σχεδιασμός αποτελείται από καμπύλες χαράξεις ξεκινώντας απο το πάτωμα, μέσα απο το οποίο ξεπηδούν και υλοποιούνται όλα τα στοίχεια του χώρου με ελεύθερες, φυσικές μόρφες, στοχεύοντας στην ανάδειξη ενός εσωτερικού τοπίου, ενός χώρου «θηλυκού».

Επιχειρείται μια πολλαπλή ανάγνωση του χώρου, όπου τίποτε δεν είναι μονοδιάστατο και αυθύπαρκτο αλλά η σύνθεσή τους τέτοια που να δημιουργεί χώρο εναλλασσόμενων αισθήσεων. Ο χώρος λειτούργησε για πολλά χρόνια για ένας σημείο αναφοράς στην πόλη της Αθήνας.

 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΜΕΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ