ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ διαλεκτική | 2017

Διαφάνεια και στερεότητα.

  

Η υπό μελέτη κατοικία αναπτύσσεται σε τρείς ορόφους σε ένα πολύ επικλινές οικόπεδο που βλέπει την Ανατολή.
Η αρχιτεκτονική σύνθεση βασίζεται στη διαλεκτική σχέση μεταξύ της εξωστρέφειας του ισόγειου χώρου που στεγάζει τις κοινόχρηστες χρήσεις της κατοικίας, είσοδος, κουζίνα, σαλόνι και της εσωστρέφειας του ορόφου και παταριού όπου στεγάζονται τα υπνοδωμάτια. Ο ισόγειος χώρος που περικλείεται ανάμεσα σε δύο πλάκες από ανεπίχριστο σκυρόδεμα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια. Ο όροφος και το πατάρι αποτελούν ένα ανεξάρτητο πρίσμα από έγχρωμο σοβά που «κάθεται» πάνω στην πλάκα της οροφής ισογείου έχοντας ανεξάρτητη υπόσταση και προσωπικότητα.